Het voormalige pand van Poppodium Doornroosje wordt opnieuw in gebruik genomen door een initiatief van diverse muziekanten en andere organisaties uit de (semi)professionele muziekgemeenschap van Nijmegen. Dit initiatief heeft als doel de verschillende beroepsrichtingen binnen de muziekgemeenschap een centrale professionele en betaalbare werkplek te geven.

 

Om de ruimten zo betaalbaar mogelijk te maken is er de keuze gemaakt om de ingrepen die gedaan moeten worden te gebruiken om iets bijzonders mee te doen. Alles wat niet aangeraakt moet worden, wordt enkel opgefrist en opgeruimd met bijzondere uitzonderingen op de juiste plekken.

 

Het creatieve proces is een gevoelig proces waarbij de gevoelswaarde van de plek waar je bent en kunt zijn kan inspireren, intrigeren en ook kan afbreken. Het contact met de medegebruiker kan op bepaalde momenten gewild zijn en op andere momenten ongewenst zijn.

Om een subtiele balans te vinden tussen deze verschillende momenten van gesteldheid, en deze gesteldheden te kunnen faciliteren, is er veel aandacht besteed aan de sequentie van ruimten. Getracht is een juist ritme te vinden, algemene ruimten met verschillende karakteriseringen te creëren.

 

Team:

Bo Kristiaan Janssen

Edwin Tukker

Mariana Rebelo Fernandes

 

www.debasisnijmegen.nl

1. St. Antoniusschool

   uitbreiding in 1927

2. Doornroosje

   1986

3. De Basis

    2016

structuur

 

Waar architectuur en muziek diverse raakvlakken hebben is dit zeer expliciet in het gebruik van ritme, uitzonderingen en verrassing. Het bestaande gebouw is ooit gebouwd als schoolgebouw waardoor er een specifieke structuur en maatsysteem gebruikt is. Na verbouwing tot poppodium  is er afscheid genomen van de beleving van deze structuur op bepalende momenten in het gebouw, met in het bijzonder de grote zaal.

 

 

 

Gekozen is niet voor een herstel, of voor behoud, maar voor evolutie. Een evolutie in de ruimtelijke beleving, gebruikmakend van de bestaande hoofdstructuur welke aangepast wordt op een miniem aantal plekken. De ruimten worden echter geschikt gemaakt voor gebruik en beleving van de nieuwe gebruikers.

eerste verdieping

werkstudio's

opnamestudio's

gastenverblijf

studio

kantoren

cafe

entree

werkruimte

begane grond

ontsluiting en sequentie

 

Het verplaatsen van apparatuur en instrumenten is een dagtaak van de actieve muzikant, door de buitenruimte te gebruiken als een actieve ruimte wordt deze stroom in het zicht gebracht en niet op de achtergrond gehouden. De vele entrees die de verschillende functies op verschillende tijden functionerend moeten krijgen zijn grotendeels aan de buitenplaats gelegen. Om voor de bezoeker een herkenbare hoofdentree te voorzien is de oude entree van Doornroosje behouden gebleven. Vanaf hier zijn alle ruimten bereikbaar.

 

 

Voor een prettige ruimtelijke beleving is er voor gekozen om van ruimte naar ruimte te bewegen, onderbroken door korte vernauwingen, met elke vrij toegankelijke ruimte als voorruimte en ontmoetingsruimte van een specifieke functie.

Het café is behouden als royale algemene ontmoetingsruimte, daar waar iedereen tezamen komt.

kelder

begane grond

eerste verdieping

materialisatie

 

De toegevoegde entiteiten zijn gematerialiseerd met onzijdige maar dwingende materialen. De nieuwe volumes hebben het karakter van een faciliterende parasiet welke zich heeft ingenesteld in de aanwezige structuur en daar op een natuurlijke manier onderdeel van is geworden. Onzijdige materialen vanwege de neutrale houding ten opzichte van het bestaande. Dwingende materialen vanwege zijn mogelijkheid om sturend aanwezig te zijn.

toevoegingen als onderscheidend gematerialiseerd

De BASIS

projecten

over ons

scroll door

>

volgend project >

< vorig Project